Bir Sadakat Testidir Sabah Namazı - M. Yakup Yücedağ

Bir Sadakat Testidir Sabah Namazı - M. Yakup Yücedağ

Sabah namazı, günün ilk imtihanı, ilk ibadetidir. Dolayısıyla güne iyi başlayıp ilk imtihanı başarmalısınız ki, diğer imtihan ve tehlikelere karşı daha güçlü ve donanımlı olasınız. Nitekim Peygamberimiz (sav); “Kim sabah namazını kılarsa, Allah’ın garantisi altındadır.” buyurarak bu gerçeği müjdeler. Sabah namazını kılarak, güne “Allah’ın garantisi” altında başlayan bir mü’min, artık ertesi güne kadar karşılaşacağı mücadele ve tehlikelere karşı kendisini emin kılar.

Rabbimiz, sabah namazı hakkında şöyle buyurur: “Güneşin zevalinden (öğle vaktinde batıya kaymasından) gecenin karanlığına kadar (belli vakitlerde) namazlarını dosdoğru kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir.” [İsra:78] Görüldüğü gibi dört vakti bir anda zikreden Rabbimiz, önemine binaen sabah namazını ayrıca emretmiştir. Çünkü onun şahitleri, gece ve gündüz melekleridir. Rivayete göre, bu melekler sabah namazında imamın arkasında birleşirler. Sonra gündüz melekleri kalır, gece melekleri semaya yükselirler. Ahirette bu meleklerin kendi namazına şahitlik etmesini kim istemez ki?

Sabah Namazının Sünneti Bile Dünyadan Hayırlıdır!

Sabah namazı o kadar önemlidir ki, onun iki rekât sünneti en kuvvetli sünnettir. Hadis-i Şerif’te, “Sizi atlılar kovalayacak bile olsa sabah namazının iki rekât sünnetini terk etmeyin”, “O, dünyanın tamamından hayırlıdır.” buyrulmuştur. Yine bir hadiste sabah namazının iki rekât sünnetinin, bir başka hadiste de iki rekât farzının dünya ve içindekilerden hayırlı olduğu belirtilmiştir.

Acaba sabah namazına engel gibi gösterilen hangi bahane, dünyanın tümünden daha değerli olabilir? Namaza bahane gösterdiğimiz hangi sıkıntı, hangi tehlike, bizi düşmanların kovalaması kadar korkunç olabilir? Bu durumda bile sabah namazını kılmamız emrediliyor. Çünkü her şeyin sahibi Allah’tır. Onun emri yapıldıktan sonra hiçbir tehlike bize zarar veremez. Verse bile, görünüşte dünyamız yıkılmış, ama ahiretimiz kurtulmuş olur. Faniyi verip bakiyi kazanan zarar eder mi?  

En Çok Kazaya Bırakılan Namaz

Bunca önemine ve faziletine rağmen en çok kazaya bırakılan namaz, sabah namazıdır. Namaz kılanlar arasında yapılan bir ankete göre, “En çok hangi namazı kazaya bırakıyorsunuz?” sorusuna büyük bir kısmının cevabı, “sabah namazı” olmuştur. 
 Rabbini sevdiğini iddia eden bir kulun, “samimiyet, vefa ve sadakat” imtihanı olan sabah namazına gösterilen bahaneler, yorgunluk, uykusuzluk, yolculuk, hastalık, soğuk, gusül ihtiyacı, misafirlik, uyarıcı aracın yokluğu veya yetersizliği gibi hususlardır.

Oysa ki iş, okul, askerlik, eğlence, alışveriş gibi hususlarda bu tür bahaneler hiçe sayılmaktadır. Abdestle birlikte en fazla on dakikamızı alan sabah namazı, bu işlerden çok daha kolay ve zevklidir. Acaba sabah namazına camiye gelen herkese bir çeyrek altın verilse, hiç gelmeyen olur mu? “Ne yapayım, uykum var, yorgunum, işim yoğun, hastayım” diyen çıkar mı? Hâlbuki sabah namazı bir çeyrek altın değerinde değil; dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır.

İçeriği Paylaşabilirsiniz:

Copyright © 2020 - Ömer Çam AİHL Kültür Portalı. Tüm Hakları Saklıdır.